Skip til hoved indholdet

Nyheder i 2020

Høkeren i Det Gule Magasin åbner ikke i denne sæson!

Dette års høkerpar Sussie og Bo Brøchner-Nielsen har opgivet at åbne forretningen i år grundet for lille indtjeningsgrundlag.

Gavekort.

Hvad giver man til sejleren, der har alt?

Et gavekort på x antal overnatninger til Femø Havn.

Fra 2020 er det muligt at få lavet gavekort til Femø Havn. Kontakt havnefogeden på 23603032 eller på mail: ched@lolland.dk

Nyheder i 2019:

I august måned blev der opsat en elektronisk vandstandsmåler i Femø Havn. Her på hjemmesiden, kan du følge vandets rytme.

Salg af diesel på Femø Havn er overgået til havnefogeden pr. 20/8. 

I 2019 er der monteret nye fortøjningspullerter på kajen langs fastliggerne og på betonbrohammeren.

Der er opsat fri/optaget-skilte på fastliggerpladserne, så pladserne kan bruges af gæstesejlere, når Femøboerne er ude at sejle.

Havnen og sejlrenden er blevet renset op/uddybet i foråret.

"Hængebroen" mod syd er blevet stabiliseret med nye pæle og broen er blevet forankret i land.

Der er slået seks nye fortøjningspæle i havnebassinet i august.

Der er lagt fliser i forrummene til badene og stålskinnen langs servicebygningens sokkel er fjernet til fordel for fliser.

Nyheder i 2018

I 2018 blev der lagt en meget flot ny belægning på området omkring "Det Gule Magasin" og brosten langs kajen.

Der blev placeret to nye skibsformede plantekasser, som blev beplantet med særligt udvalgte planter, der skulle kunne tåle vind, havgus samt oversvømmelse.

Femø Havn blev beriget med en hjertestarter (hænger på servicebygningen).

I april blev Christine G. Pedersen ansat som havnefoged efter Niels T. Hansen, der valgte at gå på pension.