Nyheder 2020

Strøm/Wifi

Der er pt. ingen strøm til sejlerne/fastliggerne i havnebassinet nærmest færgehavnen.

I samme forbindelse er havnens wifi nede.

Stenbideren

Stenbideren er et nyt projekt på Femø havn

Stenbideren rummer et hyggerum, en naturbase, cykelstald, samt lagerrum til havnefogeden.

Nedrivning af eksisterende byggeri er afsluttet og 1. spadestik blev taget d. 28/8 2020 af havnemester Tummas Juul, tidligere turistchef Marie Louise Friderichsen, økontaktpolitiker Leif Utermøl samt idéfolket bag projektet Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen.

Rejsegilde d. 12/11 kl. 13.00

Stenbideren står klar til sæson 2021 - vi håber, at den bliver til stor glæde og gavn for os alle.

(Læs mere om projekt "Stenbideren" under Projekter)

Dørkode

I august blev der sat kodelåse på dørene til sejlernes servicebygning.

Koden udleveres ved betaling af havnepenge til havnefogeden eller direkte ved betaling på HARBA-app.

*6-cifret kode*

Asfalt langs kajen

I juli blev der lappet huller langs kajen, der vender over mod badestranden. Dette skulle gerne øge sikkerheden ved ankomsten til Femø havn.

Høkeren i Det Gule Magasin er åben - i år som kiosk.

Kiosken er åben dagligt fra 8.00 -10.00 og igen fra 15.00-19.00.

Sortementet: Morgenbrød, mælkevarer, øl & vand, grønt. Kig ind.

Gavekort

Hvad giver man til sejleren, der har alt?

Et gavekort på x antal overnatninger til Femø Havn.

Fra 2020 er det muligt at få lavet gavekort til Femø Havn. Kontakt havnefogeden på 23603032 eller på mail: ched@lolland.dk

Nyheder i 2019

I august måned blev der opsat en elektronisk vandstandsmåler i Femø Havn. Her på hjemmesiden, kan du følge vandets rytme.

Salg af diesel på Femø Havn er overgået til havnefogeden pr. 20/8. 

I 2019 er der monteret nye fortøjningspullerter på kajen langs fastliggerne og på betonbrohammeren.

Der er opsat fri/optaget-skilte på fastliggerpladserne, så pladserne kan bruges af gæstesejlere, når Femøboerne er ude at sejle.

Havnen og sejlrenden er blevet renset op/uddybet i foråret.

"Hængebroen" mod syd er blevet stabiliseret med nye pæle og broen er blevet forankret i land.

Der er slået seks nye fortøjningspæle i havnebassinet i august.

Der er lagt fliser i forrummene til badene og stålskinnen langs servicebygningens sokkel er fjernet til fordel for fliser.

Nyheder i 2018

I 2018 blev der lagt en meget flot ny belægning på området omkring "Det Gule Magasin" og brosten langs kajen.

Der blev placeret to nye skibsformede plantekasser, som blev beplantet med særligt udvalgte planter, der skulle kunne tåle vind, havgus samt oversvømmelse.

Femø Havn blev beriget med en hjertestarter (hænger på servicebygningen).

I april blev Christine G. Pedersen ansat som havnefoged efter Niels T. Hansen, der valgte at gå på pension.