Skip til hoved indholdet

Projekter

"Stenbideren"

"Stenbideren" er et spændende nyt projekt på Femø Havn til gavn og glæde for vore mange turister og Femøboerne selv. Projektets idémænd er Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen, der i fællesskab har tegnet, idéudviklet, og søgt fonde for at få projektet realiseret. Femø Beboerforening står bag projektet, og der er nedsat en styregruppe.

Projektfinansieringen er på plads, idet Nordeafonden har bevilliget 1 mill. kr til projektet og fra Landdistriktspuljens Ø-støttemidler er der modtaget 750.000 kr.

Stenbideren kommer til at rumme et stort lyst "hyggerum", en stor naturbase med materialer til en aktiv dag i Femøs skønne natur (fiskenet, opslagsbøger, kikkerter, rejestrygenet, blomsterpresser, baljer, ... ), cykeludlejning samt et lille materialerum til havnefogeden.

De fleste tilladelser er i hus, og vi forventer, at projektet kan påbegyndes i sommeren 2020.

Læs mere om projektet og se tegningerne på havnefogedkontoret.