Skip til hoved indholdet

Projekter

"Stenbideren"

"Stenbideren" er et spændende nyt projekt på Femø Havn til gavn og glæde for vore mange turister og Femøboere. Projektets idémænd er Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen, der i fællesskab har tegnet, idéudviklet, og søgt fonde for at få projektet realiseret. Femø Beboerforening står bag projektet, og der er nedsat en styregruppe.

Projektfinansieringen er på plads, idet Nordeafonden har bevilliget 1 mill. kr til projektet og fra Landdistriktspuljens Ø-støttemidler er der modtaget 750.000 kr.

Stenbideren kommer til at rumme et stort lyst "hyggerum", en stor naturbase med materialer til en aktiv dag i Femøs skønne natur (fiskenet, opslagsbøger, kikkerter, rejestrygenet, blomsterpresser, baljer, ... ), cykeludlejning samt et lille materialerum til havnefogeden.

Alle tilladelser er i hus, og fredag d. 28/8 tog havnemester Tummas Juul, tidligere turistchef Marie Louise Friderichsen, økontaktpolitiker Leif Utermøl, Jørgen Larsen og Christine Pedersen begge idéfolket bag projektet de første fem spadestik til Stenbideren. 

Hans Andersen fra firmaet Olsen & Pedersen er hovedentreprenør på projektet, og lige pt. er Ole Andersen - Femøs smed - igang med at støbe fundament til bygningen.

Følg med i projektet her på siden - eller sejl til Femø og følg byggeriet live.